Tips voor uw belastingaangifte bij scheiding
Het is weer tijd om uw inkomstenbelastingaangifte te doen. Dat kan nog tot 8 mei a.s. Heeft u te maken met een scheiding of bent u recent gescheiden dan verandert er van alles. Ook voor het doen van uw belastingaangifte. Waar moet u dan op letten?

Einde fiscaal partnerschap

Getrouwde en geregistreerde partners zijn fiscaal partner. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze samen belastingaangifte mogen doen. Daardoor kunnen ze inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen. Fiscaal partnerschap eindigt als is voldaan aan twee voorwaarden: het scheidingsverzoek of verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap moet zijn ingediend bij de rechtbank én de partners staan niet meer op hetzelfde adres ingeschreven.

Overleg en keuze voor verlengd “fiscaal partnerschap”

Het is misschien niet het eerste waar u aan denkt, maar het is belangrijk om ook de fiscale gevolgen van de scheiding in kaart te brengen en hier met elkaar goede afspraken over te maken. Het doen van de fiscale aangifte na scheiding is doorgaans complex. Wij adviseren daar altijd advies over in te winnen bij een fiscalist. Dat kan voor u beiden een fiscaal voordeel opleveren.

Een scheiding vindt meestal plaats in de loop van een jaar. Ex-partners kunnen kiezen voor het verlengd “fiscaal partnerschap” voor het hele jaar van scheiding. Die keuze levert in sommige gevallen belastingvoordeel op, bijvoorbeeld omdat dan nog de volledige hypotheekrente in aftrek kan worden gebracht. De keuze voor het verlengd “fiscaal partnerschap” is een fictie. Het fiscaal partnerschap is in werkelijkheid geëindigd, zodat deze keuze geen gevolgen heeft voor de fiscale tegemoetkomingen als het kindgebonden budget, zorg- en huurtoeslag.
In geval van co-ouderschap kan het lonen om de kinderen op twee adressen in te schrijven, zodat beide ouders recht hebben op kindgebonden budget. Dan moeten de kinderen gemiddeld wel minimaal drie dagen per week bij beide ouders wonen.

Samen aangifte doen of apart?

Het makkelijkst is om over het jaar van scheiding nog samen digitaal aangifte te doen. U moet als fiscale partners immers overleggen hoe u de aangifte invult.
Wilt u geen gezamenlijke belastingaangifte meer doen, dan kan het ook apart van elkaar. Houd u er dan wel rekening mee dat u misschien toch de inkomensgegevens van uw ex-partner moet invullen. Het is dan handig om deze gegevens bij de hand te hebben. Als u hierover geen afspraken heeft gemaakt dan kunt u de inkomsten en aftrekposten van u en uw ex kunt niet meer verdelen. Heeft u bijvoorbeeld samen een eigen woning? Dan geeft u in uw aangifte aan dat u voor 50% eigenaar bent. Betaalt ieder de helft van de rente? Dan geeft u de helft van de betaalde rente aan.

Heeft u hier vragen over neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op: info@family-affairs.nl / 010-404 95 88.