Door de mondialisering zien wij in onze praktijk steeds meer mensen met verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden. Er doen zich dan vragen voor van internationaal recht als: welke rechter (van welk land) is bevoegd, welk recht moet worden toegepast, wordt een uitspraak van een buitenlandse rechter in Nederland erkend en kan deze hier ten uitvoer worden gelegd?

Saskia Braun is onze specialist op het gebied van internationaal familierecht. Zij staat buitenlandse cliënten bij die in Nederland wonen (expats) en cliënten die in het buitenland geconfronteerd worden met een grensoverschrijdende (echt)scheiding.

vFAS logo
VvCP logo

Gratis kennismakingsgesprek

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.