Als u wilt verhuizen na scheiding…

Na een scheiding treden er doorgaans veel veranderingen op, waardoor de wens kan ontstaan om met de kinderen te verhuizen naar een andere stad of misschien wel naar een ander land. U krijgt een nieuwe relatie of een andere baan, u kunt in uw huidige omgeving geen passende woonruimte vinden of u verlangt naar uw land van herkomst. Als sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen, dient u voor een verhuizing van de kinderen toestemming te krijgen van uw ex-partner.

Waar moet u aan denken? 

Een verhuizing heeft vaak gevolgen voor de bestaande afspraken over de kinderen. Dit vergt een goede voorbereiding. Bedenk van te voren wat een verhuizing betekent voor de andere ouder en de kinderen. Kunnen zij elkaar nog wel even vaak blijven zien, en zo niet, wat zou een goede alternatieve zorgverdeling kunnen zijn? Hoe zit het met het vervoer van de kinderen tussen de twee woningen en zijn hier nog extra kosten aan verbonden? Kunnen de kinderen nog wel naar dezelfde school blijven gaan of moeten zij van school wisselen?

Bespreek uw plannen met uw ex-partner en vraag hier zo nodig hulp bij

Als u concreet overweegt te verhuizen, is het verstandig uw ex-partner daarover zo vroeg mogelijk in te lichten. Bespreek met elkaar wat de gevolgen zijn voor de ander en voor de kinderen en bedenk hoe u een mogelijk negatief effect van de verhuizing voor hen kunt verzachten. Zo voorkomt u dat uw ex-partner overvallen wordt door uw verzoek en heeft u voldoende tijd om een aanpassing van de regeling met elkaar af te stemmen. Verlopen de gesprekken moeizaam of komt u er samen niet uit? Vraag hier dan hulp bij, bijvoorbeeld van een van onze mediators en/of coaches. 

Betrek ook de kinderen 

Een scheiding is voor kinderen evengoed een ingrijpende gebeurtenis als dat voor u is, zeker als dit betekent dat zij moeten verhuizen naar een andere omgeving. Er ontstaat doorgaans niet alleen een grote(re) afstand met de andere ouder, maar ook met vriendjes en vriendinnetjes en de kinderen moeten vaak wisselen van school. Het is raadzaam om dit samen met uw ex-partner met de kinderen te bespreken en hen te vragen naar hun wensen. Door naar de kinderen te luisteren en hen te betrekken bij het vinden van een nieuwe zorgregeling kan dit de overgang naar de nieuwe situatie voor de kinderen prettiger maken.

Vervangende toestemming van de rechter 

Verhuis nooit zonder de toestemming van uw ex-partner. Als uw partner geen toestemming geeft, kunt u de rechter vervangende toestemming vragen voor de verhuizing. Bij toewijzing van uw verzoek komt de toestemming van de rechter in de plaats voor de toestemming van uw ex-partner. 

Indien u wilt weten naar welke criteria de rechter precies kijkt bij de beoordeling van zo’n verzoek of andere vragen heeft, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op: info@family-affairs.nl / 010-404 95 88.