Dubbele achternaam?
Uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat 32% van de mensen de mogelijkheid wil hebben hun kinderen de achternaam van beide ouders te geven. Daarmee zou de verbondenheid met beide ouders tot uitdrukking worden gebracht. Vanwege deze behoefte is op 8 februari 2021 een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan die dit mogelijk moet maken.

Welke achternaam kan ik mijn kind onder de huidige wet geven?
Tot 1998 kregen kinderen altijd de achternaam van de juridische vader en was het niet mogelijk te kiezen voor de naam van de moeder. Sinds 1998 is dit wel mogelijk. Als een kind alleen een juridische moeder heeft, krijgt het kind zelfs automatisch de achternaam van de moeder. Als de ouders geen keuze maken, geldt dat het kind automatisch de achternaam krijgt van de juridische vader.

Naamkeuze alleen voor het eerste kind
De wet gaat uit van eenheid van naam binnen het gezin. Dat houdt in dat alle kinderen, die in dezelfde relatie worden geboren, dezelfde achternaam krijgen als het eerstgeboren kind. Voor ouders is het daarom belangrijk om voor de geboorte van het eerste kind een besluit te nemen over de achternaam van hun kind.

Twee moeders
Maar hoe zit het als een kind twee moeders heeft? Denk aan de situatie dat twee vrouwen samen een kind krijgen met behulp van een donor. Als deze vrouwen niet met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, krijgt het kind de naam van de vrouw die het kind heeft gebaard (de geboortemoeder). De andere vrouw (ook wel de meemoeder genoemd) heeft in dat geval namelijk geen juridische band met het kind. Zij zal het kind eerst moeten erkennen, voordat een keuze voor haar achternaam kan worden gemaakt.
Zijn de twee moeders wel met elkaar gehuwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap, dan is er (meteen) een keuzemogelijkheid. Krijgt de geboortemoeder een kind van een onbekende donor, maar maken de moeders geen keuze dan krijgt het kind de naam van de meemoeder. Als de donor bekend is, krijgt het kind automatisch de naam van de geboortemoeder, tenzij de moeders kiezen voor de achternaam van de meemoeder.

Twee vaders
Op het moment van geboorte is er altijd een juridische moeder. Dit moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Als twee mannen een kind adopteren, kunnen zij de achternaam van hun eerste kind kiezen. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Wetsvoorstel dubbele achternaam
Volgens het wetsvoorstel kan de dubbele achternaam uit maximaal twee namen bestaan en zal deze geschreven worden zonder koppelteken. De keuze voor de volgorde van de namen is aan de ouders.
Ook kunnen ouders die zelf al een dubbele achternaam hebben, omdat zij bijvoorbeeld een buitenlandse achternaam hebben die uit twee namen bestaat, kiezen voor een samengestelde achternaam van hun kind. Ook dan geldt dat de dubbele geslachtsnaam uit niet meer dan twee namen mag bestaan, maar een bestaande dubbele achternaam wordt dan gezien als één naam. Dit betekent dat kinderen in de toekomst een hele reeks aan achternamen mee kunnen krijgen, hetgeen overigens in het buitenland al langer gangbaar is. Het zal echter nog wel even duren voordat we dit in de praktijk tegen gaan komen. Het wetsvoorstel moet eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
Wilt u hier meer over weten of over de mogelijkheden tot wijziging van de achternaam van uzelf of van uw kind, neemt u dan vrijblijvend contact op: www.family-affairs.nl / 010-4049588.