Is mediation geen optie?

Dan treden wij op als advocaat.

Wij behartigen de belangen van een van partijen, waarbij wij altijd streven naar een zoveel mogelijk gezamenlijk gedragen oplossing. Wij zullen waar mogelijk samen met de advocaat van de andere betrokkene op zoek gaan naar een passende regeling en afspraken.

Soms lukt het niet om in overleg tot overeenstemming te komen. In dat geval leggen wij de zaak helder en scherp voor aan de rechter.

Zijn er twijfels over de aanpak van uw huidige advocaat of wilt u alleen een advies over de haalbaarheid van een zaak? Ook daarvoor kan een afspraak gemaakt worden bij Family Affairs.

vFAS logo
VvCP logo

Gratis kennismakingsgesprek

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.