Scheiden zonder ruzie, kan dat? 

Als u en uw partner hebben besloten uit elkaar te gaan, moet er veel geregeld worden. Wie gaat waar wonen? Hoe komt de zorgverdeling van de kinderen er uit te zien? Hoe wordt het vermogen verdeeld? Deze periode is vaak chaotisch en emotioneel: verdriet, boosheid, teleurstelling en frustratie wisselen elkaar af. U weet misschien niet waar u moet beginnen of twijfelt over alle beslissingen die u moet nemen. Zeker als u kinderen heeft, is het van belang uw scheiding op een goede, respectvolle manier te regelen. Des te eerder kunt u de draad van uw leven weer oppakken. Maar hoe doet u dat? 

Mediation 

U kunt allebei een eigen advocaat inschakelen, maar er ook voor kiezen samen naar een scheidingsmediator te gaan. De mediator houdt, als neutrale derde, de belangen van u beiden in het oog. In een mediation zult u in een aantal gesprekken afspraken maken over alles wat er voor de scheiding moet worden geregeld. De mediator begeleidt u daarbij op zowel juridisch als op relationeel en emotioneel gebied. Bij dit laatste moet u denken aan het op gang brengen van het verwerkingsproces en een nieuwe wijze om met elkaar te communiceren. 

Geweldloze communicatie 

De mediator maakt daarbij gebruik van een verbindende communicatievorm, die geweldloze communicatie heet. Deze methode is ontwikkeld door Marshall Rosenberg, die empathie als rode draad ziet om in verbinding met elkaar en uzelf te komen en te zijn. 

Het doel van geweldloze communicatie is om uw bedoelingen zo goed mogelijk op elkaar over te brengen, zodat deze door de ander worden begrepen. Het doel is ook om niet alleen de woorden van de ander te horen, maar ook de intentie erachter te begrijpen. Door wederzijds begrip (hetgeen niet hoeft te betekenen dat je het met elkaar eens bent) wordt communicatie effectief. Dit zal u helpen bij het maken van door u beiden gedragen beslissingen. 

Een conflict hoeft geen probleem te zijn 

Als niet duidelijk is wat de ander met zijn woorden of gedrag bedoelt, is het moeilijk om begrip te hebben voor elkaar. Een conflict wordt dan al snel als een probleem ervaren, waarbij het beeld van de ander vaak als negatief wordt gezien. Om elkaar beter te kunnen begrijpen, is het van belang dat u zich ervan bewust bent dat de ander de boodschap anders kan hebben bedoeld dan de betekenis die u er zelf aan geeft. Als een conflict niet meer is dan verwarring over de positieve intentie van de ander dan is het elkaar leren begrijpen de oplossing voor het conflict. 

Dit lijkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als u weerstand ervaart, omdat u bijvoorbeeld gekwetst bent door de ander, zal het moeilijk zijn uw oordeel over hem of haar bij te stellen. De mediator zal u hierbij ondersteunen en begeleiden door in termen van gevoelens en behoeften uitdrukking te geven aan wat er gezegd of gedaan wordt.  

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op: info@family-affairs.nl / 010-404 95 88