Ontbinden van een geregistreerd partnerschap. Hoe werkt dat? 

In Nederland bestaat niet alleen de mogelijkheid om een huwelijk te sluiten. In plaats daarvan kunt u ook een geregistreerd partnerschap aangaan. Dit is een samenlevingsvorm voor mensen die niet willen trouwen, maar hun samenleving wel formeel willen vastleggen.

Inmiddels is het geregistreerd partnerschap in Nederland gelijkgesteld met een huwelijk en heeft dit dan ook dezelfde rechtsgevolgen. Wel bestaat er in internationaal opzicht een onderscheid, omdat het geregistreerd partnerschap niet altijd in het buitenland wordt erkend. Wees hier dus op bedacht als u naar het buitenland gaat verhuizen. Daarnaast bestaan er verschillen tussen de beëindiging van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. Daar gaan wij hierna op in. 

Ontbinding met of zonder rechter? 

Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook buiten de rechter om worden beëindigd als u en uw partner het met elkaar eens bent en u geen minderjarige kinderen heeft. Als u het niet eens bent met elkaar of wel minderjarige kinderen heeft, bent u verplicht het geregistreerd partnerschap door de rechter te laten ontbinden. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. 

Geregistreerd partnerschap beëindigen zonder rechter

Een advocaat of notaris kan uw partnerschapsregistratie ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst waarin u en uw partner verklaren dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen en dat de relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij een echtscheiding, de overige afspraken met betrekking tot de gevolgen van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap opgenomen, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en alimentatie.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan vervolgens worden verzocht de overeengekomen ontbinding van het geregistreerd partnerschap in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand, waarmee de ontbinding van het geregistreerd partnerschap definitief is.

Rechter beëindigt geregistreerd partnerschap via advocaat

Als u samen minderjarige kinderen heeft, kunt u nog steeds in onderling overleg afspraken maken over de gevolgen van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. De ontbinding dient dan alleen via de rechtbank te verlopen. In dat geval zal er ook een ouderschapsplan moeten komen, waarin u afspraken vastlegt ten aanzien van de verzorging en opvoeding van uw kinderen na scheiding. Een advocaat-scheidingsmediator kan u hierin begeleiden. Zij kan ook namens u een verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap indienen bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank dient vervolgens te worden ingeschreven in de registers van de  burgerlijke stand. Pas dan is de ontbinding van het geregistreerd partnerschap officieel.

Wilt u hier meer over weten, neemt u dan vrijblijvend contact op: info@family-affairs.nl / 010-404 95 88.