Foto’s van uw kind op sociale media, mag dat? 

Dagelijks worden foto’s van (eigen) kinderen op sociale media geplaatst. Dat is niet onbegrijpelijk. Ouders zijn nu eenmaal trots op hun kroost, maar mag dit zo maar? Er spelen hier twee conflicterende rechten die kunnen botsen, namelijk het recht op de vrijheid van meningsuiting van de ouder(s) enerzijds en het recht op privacy van het kind anderzijds. Wij zien in onze scheidingspraktijk steeds meer stellen die vragen wat de regels zijn met betrekking tot het plaatsen van foto’s van minderjarige kind op met name Facebook en Instagram. 

Tot 16 jaar beslissen de ouders met gezag 

Het posten van familiekiekjes op sociale media is niet altijd toegestaan. Als ouders gezamenlijk het gezag hebben en dus de wettelijke vertegenwoordigers zijn, beslissen zij samen of, en zo ja, welke foto’s zij willen plaatsen, mits het geen belastende foto’s zijn van de kinderen. Waar het zich wringt, is dat de kinderen van wie de foto’s zijn, hier doorgaans zelf niet van op de hoogte zijn. Zij hebben daar dan ook geen toestemming voor gegeven, terwijl ook zij recht hebben op privacy. Tot hun zestiende levensjaar beslissen de ouders of zij willen dat er foto’s van hun kinderen op internet staan. Daarna beslist het kind dat zelf en zullen de ouders het kind om toestemming moeten vragen. 

Met name als ouders gescheiden zijn, kan het posten van foto’s van jonge kinderen op sociale media een bron van conflict zijn. De ene ouder wil een foto plaatsen van het kind op sociale media, terwijl de andere ouder het daar niet mee eens is. Dat geeft in de praktijk zelfs aanleiding tot gerechtelijke procedures. Omdat jonge kinderen vaak niet of onvoldoende van de privacyaspecten van sociale media weten en zij de gevolgen van het plaatsen van foto’s en filmpjes nog niet kunnen overzien, wordt het plaatsen door de rechter vaak niet toegestaan. 

Niet alleen tussen vader en moeder kan deze discussie ontstaan, ook tussen ouders en grootouders. Grootouders zijn namelijk niet vrij in het posten van foto’s waar de kleinkinderen op staan. Indien de ouders van de kinderen het niet eens zijn met de post, zullen de grootouders deze berichten moeten verwijderen. De grootouders dienen er dus zeker van te zijn dat de wettelijke vertegenwoordigers van het kleinkind daar geen bezwaar tegen hebben.

Afspraken in ouderschapsplan 

Om conflicten over foto’s van kinderen op sociale media te voorkomen, bespreken wij vaak met ouders wat zij ten aanzien hiervan belangrijk vinden. Wij begeleiden hen bij het maken van afspraken over het gebruik van sociale media na de scheiding. Die afspraken kunnen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat u een kind nooit herkenbaar in beeld zult brengen of dat u foto’s alleen binnen het eigen netwerk zult delen. U kunt natuurlijk ook afspreken om helemaal geen foto’s online te zetten. 

Heeft u hier vragen over, neemt u dan vrijblijvend contact op: info@family-affairs.nl / 010-404 95 88.