De afgelopen weken zijn er veel vragen bij ons binnen gekomen over mediations in tijden van corona. Uiteraard volgen ook wij de adviezen van de overheid op. Hoewel de regels voor de intelligente lockdown langzaam maar zeker worden losgelaten, beperken wij ons nog in het directe contact met onze cliënten. De afspraken vinden doorgaans nog telefonisch of met beeldbellen plaats. Mocht de afspraak toch op kantoor plaatsvinden dan nemen we de richtlijnen van het RIVM vanzelfsprekend in acht.

Inmiddels hebben wij ruime ervaring opgedaan met video-mediations, waarop wij positieve feedback hebben gekregen.
Wij gaan daarbij als volgt te werk.

Werkwijze

Nadat we het eerste gesprek hebben ingepland, helpen we onze cliënten met het installeren van het videoprogramma en ondersteunen we met het gebruik hiervan. Ons kantoor maakt gebruik van Microsoft Teams, maar we hebben ook ervaring met andere systemen. Indien gewenst, kan er een proefverbinding worden gemaakt. Tijdens de eerste mediationsessie zal er aandacht worden besteed aan de structuur van de mediation en worden er afspraken gemaakt ten aanzien van de communicatie. Daarbij is het – ook vanwege de vertrouwelijkheid en geheimhouding – belangrijk dat de cliënten een rustige plek hebben, waar zij ongestoord kunnen deelnemen en zonder dat er anderen kunnen meeluisteren of meelezen.

De scheidingsmediation bestaat in grote lijnen uit de volgende fasen:

1 – De intakefase: De medation gaat van start met het doorlopen van de mediationovereenkomst, die op voorhand wordt toegestuurd. In deze overeenkomst zijn belangrijke spelregels voor de mediation vastgelegd, waaronder de vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding. Vervolgens staan wij stil bij de (huwelijks)relatie, de motieven van scheiding, de scheidingsmelding en de verwerking van de hiermee gepaard gaande emoties.

2 – De exploratiefase: In deze fase inventariseren wij met de cliënten wat er geregeld moet worden en wat daarbij de problemen, frustraties en wensen zijn.

3 – Het omvormen van de relatie: We besteden aandacht aan een goede afhechting van de partnerrelatie. Indien er kinderen betrokken zijn, komt ook de omvorming van de relatie van partners naar co-ouders aan bod. Als ouders blijft u immers altijd aan elkaar verbonden.

4 – De onderhandelingsfase: Als alle informatie op tafel ligt, kunnen er afspraken worden gemaakt, waarbij er wordt onderhandeld op basis van belangen in plaats van standpunten.

5 – De afronding: De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant (voor de financiële afspraken) en/of ouderschapsplan (voor de kinderen). Indien nodig wordt de rechter verzocht het huwelijk of geregistreerd partnerschap te ontbinden en de gemaakte afspraken te bekrachtigen in een gerechtelijke uitspraak.

Zorgen

Een veel geuite zorg bij video-mediation is dat door het ontbreken van face-to-face contact de ander niet goed begrepen zal worden, waardoor het vertrouwen niet (terug)gevonden kan worden om goede afspraken te maken. Door persoonlijk contact is er nu eenmaal meer zicht op de non-verbale communicatie van de ander en loopt de communicatie doorgaans vrijer. Wij proberen dit zoveel mogelijk te compenseren door extra aandacht te besteden aan de individuele behoeften en belangen en er voor te zorgen dat beide cliënten zich gehoord voelen.

Voordeel

Het grote voordeel van video-mediation in tijden van corona is dat de problemen op korte termijn kunnen worden opgelost. Het voort laten duren, kan escalerend werken en daarmee schadelijk zijn voor de kinderen. Maar ook voor uw eigen relatie die u als ouders juist op een constructieve wijze, met elkaar, moet voort zetten.

Voor meer informatie of vragen kunt u bij ons terecht: www.family-affairs.nl / 010-4049588