Hoe lang moet er eigenlijk partneralimentatie worden betaald?

Als u gaat scheiden en een van u beiden kan niet in het eigen levensonderhoud voorzien, kan een partneralimentatie voor een bepaalde periode aangewezen zijn. Tot 1 januari 2020 gold een wettelijke partneralimentatietermijn van maximaal twaalf jaar. Die termijn is met ingang van 1 januari 2020 aanzienlijk verkort. Wat is er nu precies veranderd en geldt dit ook voor u? Hieronder vindt u de hoofdlijnen van de Wet herziening partneralimentatie op een rij.

Van twaalf naar vijf jaar

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. De grootste verandering die met deze wet is doorgevoerd, is een verkorting van de alimentatieduur. Deze verkorting maakt dat het steeds belangrijker wordt om in de kosten van het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
De periode waarover partneralimentatie moet worden betaald na een scheiding is teruggebracht van twaalf jaar naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Voor langdurige huwelijken en voor huwelijken met jonge kinderen gelden uitzonderingen. Ook kan de periode waarover partneralimentatie moet worden betaald worden verlengd. Hiervoor is in de wet een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen.

Uitzonderingen

Huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft geduurd
Als een huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde tien jaar jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd duurt de partneralimentatieverplichting tot het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

Als een huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde geboren is op of vóór 1 januari 1970 en meer dan tien jaar jonger is dan AOW-leeftijd, duurt de periode waarover partneralimentatie moet worden betaald tien jaar. Deze uitzonderingsgrond zal op den duur verdwijnen, omdat de alimentatiegerechtigden die geboren zijn op of vóór 1 januari 1970 tot de groep gaan behoren die tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd.

Huwelijk met kinderen
Als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, eindigt de verplichting om partneralimentatie te betalen niet eerder dan op het moment waarop het jongste kind 12 jaar wordt.

Samenloop uitzonderingen
Bij samenloop van deze uitzonderingen gaat de uitzondering waarbij de verplichting tot het betalen van partneralimentatie het langste duurt voor.

Geldt dit ook voor u?

Deze nieuwe termijnen gelden alleen voor partners die op of na 1 januari 2020 zijn gescheiden of gaan scheiden. Daarbij is de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank bepalend. Voor partners die vóór die datum zijn gescheiden, althans waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding vóór die datum is ingediend, geldt nog steeds de maximale partneralimentatietermijn van twaalf jaar.

Heeft u hier vragen over? Neemt u dan vrijblijvend contact op: info@family-affairs.nl / 010-4049588.