Laten we 2021 eens positief beginnen, want er gloort hoop aan de horizon! In november 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Erkenning en Gezag (34 605) goedgekeurd. Met dit wetsvoorstel zal voor de ongehuwde/niet-geregistreerde partner na erkenning van een kind ook automatisch het ouderlijk gezag ontstaan. Voor de inwerkingtreding is nodig dat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt. Als het meezit, zal de stemming in de Eerste Kamer nog vóór de zomer van 2021 plaatsvinden.

Erkenning brengt nog geen gezag

Ieder jaar worden zo’n 75.000 kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Onder de huidige wetgeving is alleen de moeder van deze kinderen (die het kind heeft gebaard) automatisch juridische ouder en is alleen zij met het ouderlijk gezag belast. De partner zal het (ongeboren) kind met toestemming van de moeder moeten erkennen bij de gemeente. Deze partner verkrijgt daarmee niet ook automatisch het gezag. Dit gezag moet afzonderlijk (met toestemming van de moeder) worden geregistreerd. Met het wetsvoorstel Erkenning en Gezag (34 605) komt hier binnenkort mogelijk verandering in.

Niet meer van deze tijd

Alleen de ouder met gezag kan belangrijke beslissingen in het leven van een kind nemen, denk aan de keuze voor een school, een medische behandeling of het beheer over het vermogen van een kind. 

Wij zien in onze praktijk dat ongehuwde/niet-geregistreerde partners zich er vaak niet van bewust zijn dat zij met de erkenning niet óók het gezag hebben verkregen. Als het gezamenlijk gezag niet is geregeld, kan dit bij een scheiding of overlijden van de moeder nare gevolgen hebben voor de andere ouder en het kind. Als de moeder niet wil meewerken of als zij is overleden, zal de partner de rechter moeten vragen hem alsnog met het (gezamenlijk) gezag te belasten.

Het wetsvoorstel regelt dat ongehuwde en ongeregistreerde ouders bij de erkenning automatisch het gezamenlijk gezag krijgen. Daarmee wordt niet alleen aangesloten bij de maatschappelijke realiteit, waarin steeds meer mensen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap kinderen krijgen. Bovendien wordt tegemoet gekomen aan de nu nog ongelijke positie tussen kinderen van gehuwde en als partner geregistreerde ouders en kinderen van ongehuwde en niet als partner geregistreerde ouders. 

Alleen voor nieuwe gevallen

Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal het automatisch krijgen van gezamenlijk gezag na erkenning alleen van toepassing zijn als de erkenning is gedaan na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet.

Wilt u hier meer over weten, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op: info@family-affairs.nl / 010-4049588.